Bản đồ COVID-19 Hậu Giang tăng thêm 6 vùng đỏ, áp dụng từ ngày 02.11

Lên top