Bản đồ COVID-19 Hậu Giang không còn vùng đỏ, 99,78% trẻ em đã tiêm vaccine

Lên top