Bán đảo Cà Mau: Nước rút đến đâu, thiệt hại lộ ra đến đó

Mưa kéo dài, lúa bị sập không thu hoạch bằng máy được, người dân móc từng cọng lúa ở Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Mưa kéo dài, lúa bị sập không thu hoạch bằng máy được, người dân móc từng cọng lúa ở Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Mưa kéo dài, lúa bị sập không thu hoạch bằng máy được, người dân móc từng cọng lúa ở Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top