Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 họp phiên đầu tiên ở Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 9  tại âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng chiều 27.10. Ảnh: Ng.A
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng chiều 27.10. Ảnh: Ng.A
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng chiều 27.10. Ảnh: Ng.A
Lên top