Ban chỉ đạo Tây Nam bộ làm việc tại Bạc Liêu

Đoàn công tác BCĐTNB làm việc tại Bạc Liêu chiều 19.9
Đoàn công tác BCĐTNB làm việc tại Bạc Liêu chiều 19.9
Đoàn công tác BCĐTNB làm việc tại Bạc Liêu chiều 19.9

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM