Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Ninh Bình họp khẩn cấp trong đêm

Cuộc họp khẩn được UBND tỉnh Ninh Bình triển khai ngay trong đêm ngày 7.3. Ảnh: NT
Cuộc họp khẩn được UBND tỉnh Ninh Bình triển khai ngay trong đêm ngày 7.3. Ảnh: NT
Cuộc họp khẩn được UBND tỉnh Ninh Bình triển khai ngay trong đêm ngày 7.3. Ảnh: NT
Lên top