Bamboo Airways được cấp phép 12 chuyến bay thẳng đến Mỹ

Bamboo Airways được cấp phép bay thẳng đến Mỹ. Ảnh GT
Bamboo Airways được cấp phép bay thẳng đến Mỹ. Ảnh GT
Bamboo Airways được cấp phép bay thẳng đến Mỹ. Ảnh GT
Lên top