290 TỈ ĐỒNG NÂNG CẤP 4KM ĐƯỜNG VÀO YÊN TỬ:

Băm nát cảnh quan, lãng phí

Lên top