Bám chốt nơi tuyến đầu chống dịch

Cán bộ chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly tập trung của Thành phố Hà Tiên. Ảnh: PV
Cán bộ chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly tập trung của Thành phố Hà Tiên. Ảnh: PV
Cán bộ chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly tập trung của Thành phố Hà Tiên. Ảnh: PV
Lên top