Bám chốt kiểm soát dịch cầu Bạch Đằng: Ngày nắng cháy, đêm muỗi như trấu

Xe xếp hàng đợi vào Quảng Ninh tại Chốt kiểm soát dịch Trạm thu phí cầu Bạch Đằng trưa 1.6.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xe xếp hàng đợi vào Quảng Ninh tại Chốt kiểm soát dịch Trạm thu phí cầu Bạch Đằng trưa 1.6.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xe xếp hàng đợi vào Quảng Ninh tại Chốt kiểm soát dịch Trạm thu phí cầu Bạch Đằng trưa 1.6.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top