Bài thi, túi đựng hồ sơ của thí sinh F1, F2 được khử khuẩn bằng tia cực tím

Sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã bố trí hơn 350 phòng thi dự phòng, đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT được diễn ra an toàn. Ảnh: NT
Sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã bố trí hơn 350 phòng thi dự phòng, đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT được diễn ra an toàn. Ảnh: NT
Sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã bố trí hơn 350 phòng thi dự phòng, đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT được diễn ra an toàn. Ảnh: NT
Lên top