Quảng Ninh:

Bãi tận thu than trái phép "uy hiếp" môi trường vịnh Bái Tử Long

Bãi thải đá xít bị các đối tượng bên ngoài vào đào khoét tận thu, chế biến than gây ô nhiễm ven bờ vịnh Bái Tử Long (Tp. Cẩm Phả). Ảnh: Ngọc Duy
Bãi thải đá xít bị các đối tượng bên ngoài vào đào khoét tận thu, chế biến than gây ô nhiễm ven bờ vịnh Bái Tử Long (Tp. Cẩm Phả). Ảnh: Ngọc Duy
Bãi thải đá xít bị các đối tượng bên ngoài vào đào khoét tận thu, chế biến than gây ô nhiễm ven bờ vịnh Bái Tử Long (Tp. Cẩm Phả). Ảnh: Ngọc Duy
Lên top