Bãi tắm Bãi Cháy mỗi ngày hứng 4-5 tấn rác: Cấm ăn uống tập trung

Du khách trải bạt tổ chức ăn uống giữa bãi tắm Bãi Cháy, dù đã có yêu cầu không ăn uống tập trung tại đây. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách trải bạt tổ chức ăn uống giữa bãi tắm Bãi Cháy, dù đã có yêu cầu không ăn uống tập trung tại đây. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách trải bạt tổ chức ăn uống giữa bãi tắm Bãi Cháy, dù đã có yêu cầu không ăn uống tập trung tại đây. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top