Bãi nhiệm Phó Chủ tịch HĐND Hớn Quản chống đối ở chốt kiểm dịch

Ông Thanh không chấp hành tại chốt kiểm dịch. Ảnh cắt từ clip.
Ông Thanh không chấp hành tại chốt kiểm dịch. Ảnh cắt từ clip.
Ông Thanh không chấp hành tại chốt kiểm dịch. Ảnh cắt từ clip.
Lên top