PHÂN LÔ, BÁN NỀN TRÁI PHÉP:

Bài học tại Gia Lai và lời cảnh tỉnh cho các tỉnh, thành

Có cá nhân đổ đất, lấp nguyên con suối giữa trung tâm TP.Pleiku để phân lô, bán nền trái phép. Ảnh Đ.V
Có cá nhân đổ đất, lấp nguyên con suối giữa trung tâm TP.Pleiku để phân lô, bán nền trái phép. Ảnh Đ.V
Có cá nhân đổ đất, lấp nguyên con suối giữa trung tâm TP.Pleiku để phân lô, bán nền trái phép. Ảnh Đ.V
Lên top