Bãi cọc Bạch Đằng gần ngàn năm tuổi sẽ được lấp đất lại để bảo quản?

Có khả năng phải lấp đất bãi cọc vừa được khai quật tại Cánh đồng Cao Quỳ , Hải Phòng để bảo quản hiện vật - ảnh HH
Có khả năng phải lấp đất bãi cọc vừa được khai quật tại Cánh đồng Cao Quỳ , Hải Phòng để bảo quản hiện vật - ảnh HH
Có khả năng phải lấp đất bãi cọc vừa được khai quật tại Cánh đồng Cao Quỳ , Hải Phòng để bảo quản hiện vật - ảnh HH
Lên top