Bãi biển Hạ Long vắng khách ngày lễ

Bãi tắm Khu du lịch Bãi Cháy ngày 3.5 vắng khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bãi tắm Khu du lịch Bãi Cháy ngày 3.5 vắng khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bãi tắm Khu du lịch Bãi Cháy ngày 3.5 vắng khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top