MẬP MỜ CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO NGHỀ CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ

Bài 3: Đó chỉ là tiền vay mượn, tạm ứng?

Bộ Quốc Phòng cần sớm vào cuộc điều tra làm rõ có dấu hiệu lợi dụng chính sách để trục lợi hay không.
Bộ Quốc Phòng cần sớm vào cuộc điều tra làm rõ có dấu hiệu lợi dụng chính sách để trục lợi hay không.
Bộ Quốc Phòng cần sớm vào cuộc điều tra làm rõ có dấu hiệu lợi dụng chính sách để trục lợi hay không.
Lên top