Bài 2: Tối ưu mức độ hài lòng người dân về giải quyết thủ tục hành chính

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Tây Hồ
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Tây Hồ
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Tây Hồ
Lên top