Bài 1: Cục QLTT Hải Dương "tê liệt" vì thủ trưởng mải trốn nợ, không đi làm

Chân dung Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương Nguyễn Thanh Hải.
Chân dung Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương Nguyễn Thanh Hải.
Chân dung Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương Nguyễn Thanh Hải.
Lên top