Bác thông tin "Hà Giang có bệnh viện dã chiến bằng tre" trên mạng xã hội

Các lán trại bằng tre ở Hà Giang là khu cách ly tập trung của xã Ngọc Linh.
Các lán trại bằng tre ở Hà Giang là khu cách ly tập trung của xã Ngọc Linh.
Các lán trại bằng tre ở Hà Giang là khu cách ly tập trung của xã Ngọc Linh.
Lên top