Bác thông tin ban bố tình trạng khẩn cấp dịch tả lợn Châu Phi

Lợn dính dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy. Ảnh: PV
Lợn dính dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy. Ảnh: PV
Lợn dính dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy. Ảnh: PV
Lên top