Bác thông tin 3 trường hợp nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"

Thông tin xuất hiện từ Facebook cá nhân và sau đó lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Ảnh chụp qua màn hình
Thông tin xuất hiện từ Facebook cá nhân và sau đó lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Ảnh chụp qua màn hình
Thông tin xuất hiện từ Facebook cá nhân và sau đó lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Ảnh chụp qua màn hình
Lên top