Bác sĩ mở phòng mạch “chui” bỏ lọt F0 khiến hơn 80 người thành F2

Theo quy định của Bộ Y tế, phải khám sàng lọc cho bệnh nhân trước khi khám chữa bệnh để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Theo quy định của Bộ Y tế, phải khám sàng lọc cho bệnh nhân trước khi khám chữa bệnh để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Theo quy định của Bộ Y tế, phải khám sàng lọc cho bệnh nhân trước khi khám chữa bệnh để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top