Bác sĩ đi hát, gom nghìn đĩa cơm cho bệnh nhân nghèo

Những bác sĩ, điều dưỡng tại Đà Nẵng dành thời gian để đứng trên sân khấu với tư cách là ca sĩ, hát để kêu gọi những bữa cơm miễn phí cho người bệnh nghèo.
Những bác sĩ, điều dưỡng tại Đà Nẵng dành thời gian để đứng trên sân khấu với tư cách là ca sĩ, hát để kêu gọi những bữa cơm miễn phí cho người bệnh nghèo.
Những bác sĩ, điều dưỡng tại Đà Nẵng dành thời gian để đứng trên sân khấu với tư cách là ca sĩ, hát để kêu gọi những bữa cơm miễn phí cho người bệnh nghèo.
Lên top