Bác sĩ Đà Nẵng hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" khi dỡ phong tỏa

Lên top