Bác sĩ Đà Nẵng hào hứng chia sẻ trào lưu "thách nhau"... hít đất

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Ảnh: Hữu Long
Các bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Ảnh: Hữu Long
Các bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Ảnh: Hữu Long
Lên top