Bác sĩ chi viện cho Bắc Giang thể hiện quyết tâm chống dịch

Các y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19 đồng loạt “xuống tóc”. 
Ảnh: NVCC
Các y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19 đồng loạt “xuống tóc”. Ảnh: NVCC
Các y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19 đồng loạt “xuống tóc”. Ảnh: NVCC
Lên top