Bác sĩ bệnh viện Mắt T.Ư: Khám hộ là chuyện bình thường?

Bác sĩ N.D.T. thực hiện khám nhanh qua người môi giới. Ảnh PV
Bác sĩ N.D.T. thực hiện khám nhanh qua người môi giới. Ảnh PV
Bác sĩ N.D.T. thực hiện khám nhanh qua người môi giới. Ảnh PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top