Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đến Kiên Giang, tăng cường lá chắn phòng COVID-19

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đến Kiên Giang, tăng cường lá chắn phòng COVID-19. Ảnh: BVCC
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đến Kiên Giang, tăng cường lá chắn phòng COVID-19. Ảnh: BVCC
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đến Kiên Giang, tăng cường lá chắn phòng COVID-19. Ảnh: BVCC
Lên top