Bắc Ninh: Vừa sản xuất, vừa chống dịch

Công ty Samsung Bắc Ninh chuẩn bị chỗ ở cho công nhân. 
Ảnh: Samsungvietnam Confession
Công ty Samsung Bắc Ninh chuẩn bị chỗ ở cho công nhân. Ảnh: Samsungvietnam Confession
Công ty Samsung Bắc Ninh chuẩn bị chỗ ở cho công nhân. Ảnh: Samsungvietnam Confession
Lên top