Bắc Ninh tiếp tục yêu cầu người dân không ra đường từ 21h đến 4h

Người dân Bắc Ninh không ra ngoài từ 21h-4h sáng hôm sau. Ảnh: LĐO.
Người dân Bắc Ninh không ra ngoài từ 21h-4h sáng hôm sau. Ảnh: LĐO.
Người dân Bắc Ninh không ra ngoài từ 21h-4h sáng hôm sau. Ảnh: LĐO.
Lên top