Bắc Ninh: Tiền điện tăng cao, người dân muốn xóa bỏ việc cai thầu điện

Ông Lưu Văn Toàn (bên phải) và những hộ dân khác muốn chấm dứt tình trạng cai thầu trong bán điện. Ảnh: Phạm Đông
Ông Lưu Văn Toàn (bên phải) và những hộ dân khác muốn chấm dứt tình trạng cai thầu trong bán điện. Ảnh: Phạm Đông
Ông Lưu Văn Toàn (bên phải) và những hộ dân khác muốn chấm dứt tình trạng cai thầu trong bán điện. Ảnh: Phạm Đông
Lên top