Bắc Ninh: Tạm dừng nhiều tuyến vận tải hành khách, phòng dịch COVID-19

Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Hiên Vân, Tiên Du, Bắc Ninh. Ảnh: PV
Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Hiên Vân, Tiên Du, Bắc Ninh. Ảnh: PV
Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Hiên Vân, Tiên Du, Bắc Ninh. Ảnh: PV
Lên top