Bắc Ninh: Sau tiếng nổ lớn, 9 người thương vong, vùi lấp 5 ngôi nhà