Bắc Ninh: Nhiều lĩnh vực được phép hoạt động trở lại từ 8.3

Người dân thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế thị trấn Thứa (Lương Tài, Bắc Ninh). Ảnh: Trạm Y tế thị trấn Thứa
Người dân thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế thị trấn Thứa (Lương Tài, Bắc Ninh). Ảnh: Trạm Y tế thị trấn Thứa
Người dân thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế thị trấn Thứa (Lương Tài, Bắc Ninh). Ảnh: Trạm Y tế thị trấn Thứa
Lên top