Bắc Ninh lùi thời gian tựu trường do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Học sinh tựu trường năm học mới 2021-2022 sớm nhất ngày 16.8. Ảnh minh họa: LĐO
Học sinh tựu trường năm học mới 2021-2022 sớm nhất ngày 16.8. Ảnh minh họa: LĐO
Học sinh tựu trường năm học mới 2021-2022 sớm nhất ngày 16.8. Ảnh minh họa: LĐO
Lên top