Bắc Ninh không "ngăn sông cấm chợ" đối với hàng hóa từ Hải Dương

Chuyển hàng từ xe hàng của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) qua xe vận chuyển đi Tuyên Quang, đi qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Trần Tuấn.
Chuyển hàng từ xe hàng của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) qua xe vận chuyển đi Tuyên Quang, đi qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Trần Tuấn.
Chuyển hàng từ xe hàng của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) qua xe vận chuyển đi Tuyên Quang, đi qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top