Bắc Ninh: Khốn khổ khi bị nghi là "mẹ mìn" vì đưa trẻ lạc đến trình báo ủy ban

Mọi người kéo đến ủy ban xã rất đông để theo dõi sự việc. Ảnh CTV
Mọi người kéo đến ủy ban xã rất đông để theo dõi sự việc. Ảnh CTV