Bắc Ninh: Khoảnh khắc dỡ bỏ phong tỏa thôn Nhiêu Đậu sau 22 ngày cách ly

Khoảnh khắc thôn Nhiêu Đậu được dỡ bỏ cách ly. Ảnh: Nguyễn Phát.
Khoảnh khắc thôn Nhiêu Đậu được dỡ bỏ cách ly. Ảnh: Nguyễn Phát.
Khoảnh khắc thôn Nhiêu Đậu được dỡ bỏ cách ly. Ảnh: Nguyễn Phát.
Lên top