Bắc Ninh giúp Hải Dương tiêu thụ 350 tấn nông sản trong 4 ngày

Một điểm giải cứu nông sản Hải Dương gần ngã 6 TP.Bắc Ninh sáng 26.2. Ảnh: Trần Tuấn.
Một điểm giải cứu nông sản Hải Dương gần ngã 6 TP.Bắc Ninh sáng 26.2. Ảnh: Trần Tuấn.
Một điểm giải cứu nông sản Hải Dương gần ngã 6 TP.Bắc Ninh sáng 26.2. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top