Bắc Ninh giãn cách xã hội toàn thị xã Từ Sơn theo Chỉ thị 15 từ 2.9

Chốt kiểm soát dịch tại TX.Từ Sơn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TX.Từ Sơn.
Chốt kiểm soát dịch tại TX.Từ Sơn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TX.Từ Sơn.
Chốt kiểm soát dịch tại TX.Từ Sơn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TX.Từ Sơn.
Lên top