Bắc Ninh dừng hoạt động không thiết yếu từ 10h ngày 6.5

Một chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: PV.
Một chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: PV.
Một chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: PV.
Lên top