Bắc Ninh đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh công bố Cổng dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2018-2019.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh công bố Cổng dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2018-2019.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh công bố Cổng dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2018-2019.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top