Bắc Ninh: Có thể huy động cả cán bộ y tế nghỉ hưu để xét nghiệm COVID-19

Xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Ninh. Ảnh: Hà Phương
Xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Ninh. Ảnh: Hà Phương
Xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Ninh. Ảnh: Hà Phương
Lên top