Bắc Ninh: Cho phép dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại

Lên top