Bắc Ninh bác tin công nhân chưa xét nghiệm COVID-19 đã vào ở trong nhà máy

Công nhân trong KCN tại Bắc Ninh được kiểm tra thân nhiệt khi lên xe đến công ty làm việc. Ảnh: PV.
Công nhân trong KCN tại Bắc Ninh được kiểm tra thân nhiệt khi lên xe đến công ty làm việc. Ảnh: PV.
Công nhân trong KCN tại Bắc Ninh được kiểm tra thân nhiệt khi lên xe đến công ty làm việc. Ảnh: PV.
Lên top