Bạc Liêu: Ý thức phòng, chống dịch bệnh lan tỏa khắp thôn quê

Một tấm biển tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại bến đò. Ảnh: Nhật Hồ
Một tấm biển tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại bến đò. Ảnh: Nhật Hồ
Một tấm biển tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại bến đò. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top