Bạc Liêu: Xuất hiện 12 F0, huyện Hòa Bình trở lại giãn cách theo Chỉ thị 16

Trung tâm Y tế huyện Hòa Binh, tỉnh Bạc Liêu bị phong tỏa. Ảnh: Châu Khánh
Trung tâm Y tế huyện Hòa Binh, tỉnh Bạc Liêu bị phong tỏa. Ảnh: Châu Khánh
Trung tâm Y tế huyện Hòa Binh, tỉnh Bạc Liêu bị phong tỏa. Ảnh: Châu Khánh
Lên top