Bạc Liêu vẫn quản lý chặt, không cho người ngoài về tỉnh

Tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa cho phép người ngoài vào tỉnh, cách ly lái xe vào tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa cho phép người ngoài vào tỉnh, cách ly lái xe vào tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa cho phép người ngoài vào tỉnh, cách ly lái xe vào tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top